Hodowla i Chów Bydła 2023/05

11,60 zł
Brutto

Nr 5/2023 – miesięcznika Hodowla i Chów Bydła – wysyłamy od dnia publikacji.

Ilość

 

Polityka prywatności i RODO

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Dobrostan. Szczególne słowo klucz we współczesnej hodowli zwierząt. Pojęcie, które obejmuje trzy niezwykle ważne elementy: naturalne biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia (oznacza m.in. pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze odżywione), jego stan emocjonalny (brak negatywnych emocji, takich jak ból i chroniczny strach) oraz zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań. Definicję tę uzupełnia zasada tzw. pięciu wolności, zgodnie z którą dobrostan zwierzęcia jest zapewniony, kiedy spełnione są następujące warunki:

• Zwierzę jest wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia, ponieważ posiada stały dostęp do wody pitnej i odpowiedniego pokarmu.

• Zwierzę jest wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, ponieważ ma dostęp do bezpiecznego schronienia i wygodnego miejsca odpoczynku.

• Zwierzę jest wolne od bólu, urazów i chorób dzięki odpowiedniej profilaktyce i/lub szybkiej diagnostyce i leczeniu.

• Zwierzę jest w stanie wyrazić większość swoich normalnych zachowań, ponieważ posiada wystarczającą ilość miejsca, zapewnione odpowiednie wyposażenie i towarzystwo innych zwierząt swojego gatunku.

• Dzięki odpowiednim warunkom, mającym na celu zapobieganie psychicznemu cierpieniu, zwierzę nie odczuwa strachu lub niepokoju.

Powyższe wytyczne określają bardzo użyteczne i praktyczne podejście do badań nad dobrostanem, a zwłaszcza do jego oceny w gospodarstwach hodowlanych, podczas transportu i uboju. Dodatkowo posłużyły jako podstawa wielu przepisów o ochronie zwierząt w Unii Europejskiej i innych częściach świata. Wskazówki te podpowiadają, jak stworzyć optymalne warunki dla produktywnych i rentownych stad. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że zapewnienie naszym zwierzętom właściwej opieki i troski będzie procentować chociażby zadowalającymi wydajnościami mlecznymi.

O dobrostanie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma niejednokrotnie, jednak tym razem postanowiliśmy podejść do tematu o wiele bardziej kompleksowo. Przyjrzeliśmy się temu zagadnieniu zarówno od strony prawnej, jak i czysto praktycznej, a także pokusiliśmy się o postawienie pewnych hipotez, jak pojęcie dobrostanu może ewoluować w przyszłości i czy przypadkiem pewne ekstremalne formy jego postrzegania nie stanowią zagrożenia dla szeroko pojętej hodowli zwierząt gospodarskich.

Życzymy miłej lektury. 

hichb23-05